อาฎานาฏิยปริตร คาถาท้าวเวสสุวรรณ 1 Watch Videos Online For Free
Most Responded Top Rated Favorite Videos Recent Videos Categories HomeRelated Videos
57.30 min. views
2.48 min. views
Description: รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ ขอบคุณเสียงสวดด้วยตรับ คาถาของท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข สวดเพื่อคุ้มครองตนจากภูตผีปีศาจ และสิ่งชั่วร้าย พ้นโรคภัย ยักษ์ สำหรับอาฏา นาฏิยปริตร ที่พระสงฆ์ใช้สวดในปัจจุบัน เป็นบทย่อที่บูรพาจารย์ได้นำเอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตที่ท้าว เวสสุวัณแสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ มาอ้างเป็นสัจกิริยา ให้เกิดเป็นอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันรักษา ตามคำของท้าวจตุโลกบาล ถ้าอมนุษย์ตนใดเบียดเบียนผู้ที่เจริญอาฏานาฏิยปริตร ให้ได้รับความลำบาก อมนุษย์นั้น ก็จะได้รับการลงโทษ จากเหล่าเทพทั้งหลาย ต่อมามีการสวดอาฏานาฏิยปริตรขับไล่ยักษ์ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในหมู่ชาวพุทธ นิยมเรียกว่า สวดภาณยักษ์
Keywords: ,Rechtsklick mit der Maustaste und Linksklick auf 'Kopieren'

อาฎานาฏิยปริตร คาถาท้าวเวสสุวรรณ 1


Loading the player...

Search video this site 1.83 minute | 4.7894735 user rating